Dostawa

VI REALIZACJA DOSTAWY

 

1)       Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Sklep realizuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2)       Zamówiony Produkt dostarczany jest  zgodnie z wybraną przez Klienta Formą dostawy.

3)       Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (daty i godziny) ze Sprzedawcą, istnieje możliwość osobistego odbioru Produktu w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy (Salon AGD-RTV „HANDLOWA 7 – Trzy Kłosy” NEOPUNKT - Białystok ,ul. Handlowa 7).

4)       Zamówienia są realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 17.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku Zamówień złożonych w dni robocze po godzinie 11- tej lub w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, realizacja Zamówienia rozpoczyna się począwszy od najbliższego dnia roboczego.

5)       Klient ma możliwość wyboru innej formy dostawy ( przewoźnika) niż oferowane na stronie Sklepu. W takim przypadku, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kliencie.

6)       W przypadku sytuacji opisanej powyżej informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest Klientowi przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany Adres Kontaktowy po złożeniu Zamówienia.

7)       Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Produkt nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy sprzedaży, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego Zamówienia.

8)       Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

9)       Sklep dopuszcza zrealizowanie przesyłek poprzez przesyłkę kurierską („DPD”) lub odbiór osobisty. Dodatkowe informacje dostępne w zakładce Koszty i czas dostawy.

10)   Wysyłka Produktu w przypadku płatności przelewem następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty na koncie Sprzedawcy lub równoważnie po wysłaniu potwierdzenia dokonania zapłaty do Sprzedawcy. W sytuacji wyboru opcji „za pobraniem” płatność następuje przy odbiorze Produktu.

11)   Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 22 [1] kodeksu cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: 504-084-088  bądź na adres e-mail: kontakt@trzyklosy.pl.

12)   Klient który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.22 [1] kodeksu cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie: 504-084-088 bądź na adres e-mail: kontakt@trzyklosy.pl.